|

Atsakomybės bei privatumo taisyklės

mamytės.lt administracija neatsako už narių publikuojamas nuotraukas bei tekstus, jų kokybę. Tinklalapio nariai yra atsakingi patys už kiekvieną nuotrauką bei tekstą, įkeltą į tinklalapį, siekiant parduoti, pirkti, keisti daiktus.

mamytės.lt administracija nėra atsakinga už atliktas ar neatliktas narių transakcijas, piniginę ar nematerialinę žalą, galimai atsiradusią dėl narių publikuoto teksto tinklalapyje.

Visiška atsakomybė dėl talpinamo teksto bei nuotraukų tikslumo bei atitikimo LR įstatymams atitenka asmeniui / tinklalapio nariui.

mamytės.lt įgyja intelektualinę teisę į tinklalapyje patalpintas nuotraukas bei jų aprašymus.

Privati asmenų informacija, naudojama identifikuoti tinklalapio narius, yra konfidenciali ir negalima perduoti trečiosioms šalims. Nariui patalpinus įtartiną informaciją, jo duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai tik pagal LR įstatymus. mamytės.lt administracija turi teisę naudoti informaciją, surinktą apie narius, jiems registruojantis tinklalapyje ar kitais būdais.

mamytės.lt administracija turi teisę perduoti užblokuoto nario elektroninio pašto adresą kitam nariui, jeigu transakcija tarp šių narių nebuvo pabaigta. Inormacija apie užblokuotą narį saugoma tinklalapio duomenų bazėje tris mėnesius. Registruodamiesi tinklalapyje, nariai sutinka su tinklalapio taisyklėmis ir tuo, jog gali būti blokuojami taisykles sulaužę.

Bet koks tinklalapio kopijavimas be mamytės.lt administracijos žinios yra draudžiamas LR įstatymų.

Mokamų paslaugų įsigijimo taisyklės

Specialus skelbimas bei skelbimo iškėlimas turi būti priskirtas konkrečiam skelbimui. Jeigu narys neišnaudoja šių paslaugų ir paslaugos galiojimo pradžioje paslaugai nebus priskirtas konkretus skelbimas, jo data negali būti keičiama, o pinigai nėra grąžinami.

Priskiriant konkretų skelbimą įsigytai paslaugai, skelbimo savininkas užtikrina, jog skelbimas atitinka visus jam skirtus reikalavimus. Skelbimai, nors ir priskirti reklaminėms pozicijoms, tačiau netitinkantys reikalavimų, bus šalinami be įspėjimo, o paslaugos laikas nebus keičiamas ar refinansuojamas.

Įsigytos paslaugos nėra keičiamos, perkeliamos kitam nariui ar kitaip modifikuojamos. Už jas sumokėti pinigai nėra grąžinami.